Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Missie (M.O.V.-groep

Tarieven

Links

Preventie & AVG

Informatie over de MOV-groep in de parochie van Nijswiller
 
MOV is een afkorting voor de woorden Missie, Ontwikkeling & Vrede. De afkorting staat voor een groep in de parochie die de parochianen wil betrekken bij het welzijn van mensen ver weg, bij voorbeeld in EthiopiŽ, BraziliŽ, Honduras of Ghana. Die missionarissen wil ondersteunen bij hun werk. Een groep, die wil werken aan vrede op heel de wereld. Maar die ook kritische vragen durft te stellen, bij voorbeeld bij ons consumptiegedrag, bij ons omgaan met het milieu. En die met u samen nadenkt over mogelijke veranderingen, hoe klein ook, zodat ooit alle mensen op deze aarde kunnen leven in welvaart en vrede.
 
Opkomen voor mensen in nood, ook ver weg, is een concretisering van ons geloven. Zegt Jezus niet van zichzelf: 'Ik ben gekomen aan om armen de Blijde Boodschap te brengen' (Lucas 4,18)? Of lezen we bij MatheŁs niet over de Mensenzoon die terugkomt om te oordelen? 'Wanneer hebben wij U dan gezien?', vragen de rechtvaardigen aan Hem. 'Toen je de hongerigen te eten gaf, toen je de dorstigen te drinken gaf, toen je de vreemdelingen een thuis gaf, toen heb je Mij gezien', is het antwoord. Vanuit die gelovige basis willen we ook als MOV-groep in de parochie van Nijswiller werken.
Nog meer concreet willen we als MOV-groep werken vanuit de Katholieke Sociale Leer. Daarin staat de waardigheid van Šlle mensen centraal, ook van mannen, vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden. Iedere mens, waar ook ter wereld geboren, heeft recht op geluk, recht op waardigheid en recht op recht van spreken. Daar willen we ons als MOV-groep voor inzetten.
 
De MOV-groep laat regelmatig van zich horen, bij voorbeeld tijdens de Vastenaktie en in missiemaand oktober. Leden van de MOV-groep bezorgen een week voor de Goede Week  huis aan huis de Vastenaktie-enveloppen en halen deze dan in de Goede Week weer op.
 
Voor dit jaar staan onder meer de volgende projecten in de belangstelling:
de jaarlijkse kledingactie t.b.v. de Maria Goretti Stichting in mei, (kleding, huishoudtextiel en schoeisel kan ook het gehele jaar door afgegeven worden aan het adres Ireneweg 10 Nijswiller of bij de pastorie in Eys)
de Pinksteractie/Week voor de Nederlandse missionaris in juni
de MIVA-actie in augustus
de Vredesweek/Pax voor vrede in september
de Wereldmissiedag (missio) in oktober
de zondag voor de Oecumene/Katholieke Vereniging voor Oecumene in november
de Adventsactie in december.
de projecten in en van het bisdom Roermond.
 
Ook tijdens eucharistievieringen en via de lokale media, ons parochieblad en onze website vraagt de MOV-groep aandacht en geld voor projecten voor een meer menswaardig leven van kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden.
En tenslotte werkt de MOV-groep nauw samen met de missiegroepen in Wahlwiller en Eys in het dekenaat Gulpen.
 
Onze plaatselijk M.O.V.-groep bestaat uit de volgende leden:
Lydia en Michael Jongkamp, Tiny Maassen, Mieke en Michel Pricken, Letty Klerks, Marij Bock en Mariet Bindels.
 
Nieuwsgierig geworden en meedoen? Je direct opgeven als lid mag natuurlijk, graag zelfs.
Mocht je nog twijfelen of wil je meer inlichtingen, dat mag natuurlijk. Dan kun je bij Lydia Jongkamp, Ireneweg 10, Nijswiller (043-4512382) terecht, zij zal graag nadere informatie geven.
_________________________________________________________________________________
 
Informatie over de "Maria Goretti Stichting" te Eys
 
Een bijzonder project is medewerking aan de jaarlijkse kledingactie van de "Maria Goretti Stichting" te Eys. Niet alleen kan kleding, huishoudtextiel en schoeisel tijdens de jaarlijkse kledingactie worden aangeboden, maar ook het hele jaar door worden afgegeven op het adres Ireneweg 10  Nijswiller  of  bij de pastorie in Eys.
Deze stichting is al ruim 30 jaar actief. Vanuit Zuid Limburg geeft zij steun aan diverse projecten in Zuidwest India, die opgestart zijn door haar naamgeefster van de stichting zuster Maria Goretti.
 
Hoewel India bekend staat om haar groeiende economie, stijgen de werkloosheid en armoede onder de economisch en sociaal zwakken. De activiteiten zijn gericht op hulp aan de allerarmsten.
Het belangrijkste doel van de stichting is om door middel van sponsorprogramma's  kansarme kinderen in India te laten studeren, zodat zij later op eigen benen kunnen staan.
Verder wordt incidentele financiŽle steun verleend aan onder meer:
-        Projecten voor straatkinderen
-        Bouw van scholen en ziekenhuizen
-        Scholing van leerkrachten en zusters
 
Wat kunt u doen?
 
U kunt een kind helpen door sponsoring. Elke gift is welkom.
Met een jaarlijkse bijdrage van Ä 150,- kan uw sponsorkind naar school en worden zaken als boeken en schooluniformen betaald. Bovendien wordt het gezien, waar nodig, financieel ondersteund, bijvoorbeeld door verbeteringen een het huis of onverwachte medische hulp.
 
Contact en informatie:
 
Zie de website van de Gorettistichting.
Het nieuwe rekeningnummer luidt: NL33 RABO 0361 5389 28 t.n.v. Stichting Missiecomitť Eys - Nijswiller - Wahlwiller
 
Voor al uw vragen over de Goretti Stichting kunt u, bij voorkeur, per email terecht bij:
info@gorettistichting.nl
 
Het correspondentie adres is: Goretti Stichting, Piepertweg 5, 6287AD Eys
Het telefoonnummer: 06-50218760
De Gorettistichting is een geregistreerde ANBI-instelling