Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Missie (M.O.V.-groep

Tarieven

Links

Preventie & AVG

INZAMELINGSACTIE KLEDING GROOT SUCCES
 
Op zaterdag 25 mei heeft de Stichting Missiecomité Eys-Nijswiller-Wahlwiller de inzamelingsactie gehouden van gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel. Het totale resultaat was 8650 kg, bijna 9 ton. Dat is een geweldig resultaat. De opbrengst van de actie is, zoals gebruikelijk, voor de projecten van de Gorettistichting in India.
Het Missiecomité bedankt alle mensen die kleding hebben gedoneerd en natuurlijk alle vrijwilligers die geholpen hebben met flyeren en met ophalen.
Heeft u in de loop van het jaar nog kleding, dan kunt u die  afgeven bij de pastorie in Eys, Wezelderweg 14, of in Nijswiller bij mevr. Lydia Jongkamp (043-4512382)
__________________________________________________________________
 
HUISBEZOEK KAPELAAN
 
In deze bijzondere en soms uitdagende tijden is het persoonlijk contact belangrijker dan ooit. Mocht u graag een keer met kapelaan Siju willen spreken, schroom dan niet om hem even te bellen of een e-mail te sturen. Of het nu gaat om een luisterend oor, een bemoedigend gesprek of een pastorale vraag, de kapelaan staat voor u klaar. Het persoonlijk contact blijft waardevol, zeker in deze tijden van crisis. Een huisbezoek kan u helpen om uw zorgen te delen, uw geloof te verdiepen en bemoediging te vinden in uw dagelijkse leven. Samen staan we sterker, en met Gods hulp kunnen we elke uitdaging aan. U kunt ook een mail sturen naar: h.agatha.eys@hetnet.nl of bellen met 043-4511243 of 06 18242777.
__________________________________________________________________
 
VAKANTIE
 
De zomertijd is weer aangebroken, een seizoen waarin velen van ons de kans grijpen om te genieten van een welverdiende vakantie. Het is een tijd van rust, ontspanning en het herontdekken van de schoonheid om ons heen. Of u nu de bergen intrekt, naar de kust vertrekt of de stilte van een landelijke omgeving opzoekt, de vakantieperiode biedt ons de mogelijkheid om even afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en ons te richten op wat werkelijk belangrijk is. Lees verder >>>
__________________________________________________________________
 
KERK IN DE STEIGERS: OVER DE 'VERBOUWING' VAN PAROCHIES
 
Wie wel eens een verbouwing heeft meegemaakt, weet dat dit een hoop ongemakken met zich meebrengt. Muren breken, plafonds stutten, kostbare spullen tijdelijk opbergen. Ruimte maken voor nieuwe meubels en beslissen: groter of kleiner gaan wonen of misschien wel verhuizen. Bij de verbouwing van de parochie gaat het niet anders, maar wel met de bedoeling er mooier uit te komen. Het zomernummer van het bisdomblad De Sleutel gaat in op de 'verbouwing' die op dit moment in veel parochies plaatsvindt: de kerk staat in de steigers. Lees verder >>>
__________________________________________________________________
 
MGR. RON VAN DEN HOUT BENOEMD TOT NIEUWE BISSCHOP VAN ROERMOND
 
Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond. Lees verder >>>
__________________________________________________________________
 
NATIONALE BEDEVAART NAAR ROME IN HET HEILIG JAAR 2025
 
Rome is de eeuwige stad, de ‘caput mundi’: de hoofdstad van de wereld! Het is ook de stad van de paus en het centrum van de wereldkerk. Hier liggen de apostelen Petrus en Paulus begraven, de steunpilaren van de Kerk. Rome moet je gezien en beleefd hebben, al is het maar één keer in je leven.
Het Heilig Jaar 2025 is een mooie gelegenheid daarvoor. Paus Franciscus heeft gelovigen van over de hele wereld uitgenodigd om als ‘Pelgrims van hoop’ een bedevaart naar Rome te maken en door de heilige deuren de grote basilieken te betreden. De gezamenlijke Nederlandse bisdommen hebben de uitnodiging van de paus aangenomen en organiseren een Nationale Bedevaart naar Rome. In de meivakantie (eind april/begin mei) gaan we met groepen pelgrims uit alle delen van het land samen naar de eeuwige stad. Lees verder>>>
__________________________________________________________________
 
GESLAAGDEN PROFICIAT
 
Aan de huizen is weer zichtbaar waar geslaagden wonen. Niet alleen de vlag hangt uit, maar ook de boeken(tas) en het schoolshirt. Van harte proficiat, geslaagden en hun ouders, met de verworven kennis en bekwaamheid. Nu dan eerst maar een ontspannende vakantie en daarna dan maar weer een goede verdere fase met werk of vervolgstudie.
Kapelaan Siju en parochieraad wensen jullie alle succes met het verwerven van een plaats in de samenleving en/of het je verder bekwamen voor een baan in de toekomst.
__________________________________________________________________
 
OVERLIJDEN
 
Op 31 mei 2024 is onze dorpsgenoot Joep Pelzer, echtgenoot van Jo Pelzer-Schmeets, in de leeftijd van 86 jaren overleden.
De afscheidsceremonie heeft plaatsgevonden op vrijdag 7 juni j.l. in crematorium Schifferheide te Kerkrade.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe.
Hij ruste in vrede.
__________________________________________________________________
 
DEKENALE BEDEVAART BANNEUX DONDERDAG 29 AUGUSTUS
 
Op donderdag 29 augustus 2024 zal de jaarlijkse bedevaart naar Banneux plaatsvinden voor alle parochies van het dekenaat Gulpen. Het thema van dit jaar is: "Veilig onder Maria's mantel!"
Om 11.00 uur is de plechtige hoogmis met deken Bronneberg, om 14.00 de gebedsweg van de genadekapel naar de bron en om 15.30 uur het plechtige lof met ziekenzegening in de grote kerk.
De kosten bedragen 20 euro, opgeven kan tot en met 4 augustus bij onze contactpersoon dhr. Jo Sijben.
Rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen, begeleiders betalen 10 euro. Als de rolstoelgebruikers in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn. Nadere informatie over vertrektijd wordt tijdig bekend gemaakt. We hopen op veel deelnemers!
__________________________________________________________________
 
AFWEZIG
 
In verband met vakantie zullen in de maanden juli en augustus geen parochieblaadjes worden gemaakt en verspreid. Via onze website en kerkberichten in “Gulp en Geul” zult u zo goed als mogelijk op de hoogte worden gehouden.
 
__________________________________________________________________
 
OVERLIJDEN
 
Dinsdag 21 mei hebben onze klokken geluid voor onze dorpsgenote mevrouw José Kleijnen - Brouns, weduwe van Lambert Kleijnen.
Zij verbleef in het verzorginstehuis te Gulpen en overleed in de leeftijd van 90 jaren.
Haar uitvaart vond plaats op zaterdag 25 mei j.l..
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 6 juli a.s.
Zij moge rusten in de vrede van de Heer.
Wij wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe.
__________________________________________________________________
 
LIMBURGSE GELOVIGEN POSITIEF OVER VERNIEUWINGEN IN KERK
 
Limburgse gelovigen staan positief tegenover vernieuwingen in de katholieke Kerk. Ze vinden dat de Kerk meer naar buiten mag treden, dat iedereen welkom moet zijn in de Kerk en dat er meer ruimte moet komen voor vrouwen. Een en ander blijkt uit het verslag van de tweede ronde van zogeheten synodale gesprekken, die dit voorjaar hebben plaatsgevonden. Die verslagen zijn deze week opgestuurd naar Rome. Aan de gesprekken hebben in het bisdom Roermond naar schatting zo'n 100 tot 150 personen deelgenomen. Lees verder>>>
__________________________________________________________________
 
VERANDERING IN ADRES
 
Het nummer van het Redemptoristenklooster Wittem is veranderd van 32 in 34. Ook het postadres van emeritus-pastoor Reijnen (en dat van rector pater H. Erinkveld) is dus Redeptoristenklooster Wittem, Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem.
Gelieve dat in uw adressenbestand op te nemen en waar nodig door te geven.
__________________________________________________________________
 
WEBSITE
 
De parochies van Eys, Nijswiller en Wahlwiller werken intensief samen en vormen gezamenlijk de “Parochie-Federatie-Morgenster”. De bedoeling is dat deze samenwerking de komende jaren verder versterkt wordt. Momenteel hebben de 3 parochies allen een aparte website. Een wens is om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijke website, waarop toch alle ruimte is voor alle specifieke informatie van elke parochie afzonderlijk.
Daarom zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, die ons daarbij wil helpen en op termijn eventueel de taak van de huidige webmasters kan overnemen.
Heeft u interesse of weet u iemand die dit wil doen, neem dan contact op met het secretariaat of met iemand van de parochieraad. Alvast bedankt.
_______________________________________________________________
 
STICHTING LEERGELD: ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN IN ARMOEDE
 
De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland wil voorkomen dat kinderen uit gezinnen die moeten leven van een minimum inkomen op sociaal gebied uitgesloten worden. We zorgen ervoor dat ook deze kinderen hun sociale, sportieve en culturele vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We richten ons op kinderen van 4 tot 18 jaar.
Als het inkomen van een gezin niet meer bedraagt dan 120% - en in de gemeente Valkenburg 130% - van het bijstandsniveau, dan kunnen ouders een aanvraag indienen bij Leergeld voor ondersteuning op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en/of cultuur. Lees verder>>>
___________________________________________________________
 
ZORGOVERLEG MORGENSTER WIL UITBREIDEN MET NIEUWE VRIJWILLIGERS
 
Het zorgoverleg van ons cluster wil u graag informeren over hun werk voor de parochies Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Het werk binnen het zorgoverleg bestaat o.a. uit het bezoeken van parochianen in Eys, Nijswiller en Wahlwiller en het bezoeken van parochianen die elders wonen; het rondbrengen van de communie; een bezoek en attentie brengen bij mensen die een speciaal jubileum vieren; het organiseren van rouwverwerkingsbijeenkomsten; het organiseren van de jaarlijkse bedevaart naar Banneux. Om dit werk zo goed mogelijk te kunnen doen, zijn wij op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen. Lees verder>>>>
___________________________________________________________
 
H. COMMUNIE AAN HUIS
 
Op elke Eerste vrijdag van de maand wordt de H. Communie rondgebracht voor de parochianen die niet naar de kerk kunnen komen.
Hiervoor kan men zich bij dhr. Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, of bij kapelaan Siju, tel. 06-18242777, aanmelden.
 
Lees hier het parochieblaadje voor de
maanden juni, juli en augustus 2024