Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Opleiding en Vorming

Tarieven

Links

Preventie & AVG

Missie (M.O.V.-groep

Op weg door de 40-dagentijd

OVERLIJDEN
 
Op 18 juni 2021 is Charlotte Keijenberg-Ferwerda uit de Fraciscanessenweg 12 in de leeftijd van 75 jaar overleden.
 
De crematie vindt plaats in besloten kring.
Wij wensen haar familieleden heel veel sterkte toe.
 
'dat zij moge vertoeven in het aanschijn van de Heer'
_______________________________________________________
 
BRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN CLUSTER 'MORGENSTER' JUNI 2021
 
Dierbare parochianen,
 
Eigenlijk zouden onze kerkbesturen van onze parochies jullie in vergadering bijeen willen roepen, maar ondanks de versoepeling  van de coronamaatregelen is dat tot nu toe, helaas, niet mogelijk geweest. Daarom deze brief om jullie te informeren over wat er momenteel speelt.
 
_______________________________________________________
 
ACTIVITEITEN KLOOSTER WITTEM IN JULI
 
1) Op zondagmiddag 18 juli is er in Klooster Wittem gelegenheid om kennis te maken met
christelijke meditatie. Tussen 1400 uur en 16.00 uur zijn er enkele korte meditatiebijeenkomsten,
waarbij u uitleg krijgt hoe u kunt mediteren.
 
2) Koorconcert mannenensemble "Cantare" o.l.v. André van Vliet op donderdag 15 juli 2021, 20:00 – 22.00 uur.
Het ensemble ‘Cantare’ is een koor van ca. 14 enthousiaste en ervaren zangers, uit de (wijde) omgeving van Amersfoort.
 
3) Vanaf juli is het iedere woensdag en zaterdag van 11:00 uur tot 13:00 uur (zeer waarschijnlijk) weer mogelijk om deel te nemen aan een rondleiding door kerk en kapellen, de refter, de tuin, de grafkelder en de monumentale kloosterbibliotheek van Klooster Wittem.
 
Klik hier voor nadere bijzonderheden.
_______________________________________________________
 
OVERLIJDEN:
 
In de leeftijd van 71 jaar is overleden onze dorpsgenote:
 
Jeannie Collaris
¤ Kerkrade, 4 januari 1950 - Mechelen, 4 juni 2021
 
De crematie heeft inmiddels op 10 juni j.l. in besloten kring plaatsgevonden.
 
Correspondentieadres: Ralph en Marjo Klinkenberg-Ploumen,
Schulsbergerweg 5, 6286 MB Nijswiller.
 
Wij wensen haar familieleden heel veel sterkte toe.
 
"Moge de Heer het licht van Zijn gelaat over haar doen schijnen en haar genadig zijn"
_______________________________________________________
 
 
Zaterdag 29 mei hebben onze kerkklokken geluid voor:
 
Cilia Leenders-Ramakers,
 
die vrijdagmiddag 28 mei 2021 plotseling op 70-jarige leeftijd is overleden .
De crematie vond plaats op woensdag 2 juni j.l.
Wij wensen haar familieleden heel veel sterkte toe.
 
'dat Cilia altijd moge vertoeven in het aanschijn van de Heer'
_______________________________________________________
 
ER IS EEN OPSTAND VAN DE GEEST, VAN HET GEWETEN NODIG
 
Ramsey Nasr, acteur en schrijver van naam, zoon van een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder, schreef tijdens de werkloze coronatijd een boekje: 'De fundamenten'. De eerste druk verscheen in maart van dit jaar, de zesde druk in april van dit jaar bij De Bezige Bij in Amsterdam.  De kop van een artikel in de NRC van 23 april vermeldde wat hem bezig houdt: 'Er is een opstand van de geest, van het geweten nodig'. En de reden waarom de auteur dat vindt: 'Alles kwam ons toe. Vrijheid, welvaart, we vonden het vanzelfsprekend. Die gedachte staat nu onder druk en dat is goed '. Ik ga het boekje van 140 blz. lezen.
 
_______________________________________________________
 
EEN ONGEMAKKELIJK BESEF
 
We hebben ons met pijn en moeite moeten verzoenen met maatregelen, die onze vrijheid inperkten. Er stonden sancties, boetes op het niet naleven van de maatregelen. Maar dan nog: niet altijd trok men er zich wat van aan. Dat we niet alles in de hand hebben is ons het laatste jaar wel duidelijk geworden. Leren we er iets van omtrent het leven, hoe het in elkaar zit, wat ons kan overkomen, ondanks het gemak, het comfort die  onze welvaart met zich meebrengt? Mensen die het lijden aan het coronavirus hebben doorstaan vertellen van hun besef van de eindigheid van ons bestaan. We worden overigens wel vaker daarmee geconfronteerd. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een dierbare in onze verbanden van familie en vrienden.
 
_______________________________________________________
 
BEPERKTE VERRUIMING CORONAMAATREGELEN
 
1) Aangezien het conform de huidige corona-maatregelen niet meer noodzakelijk is vervalt de vooraanmelding.
 
2) De overige maatregelen voor de kerkdienst zoals: desinfectie aan de ingang, gezondheidscheck, inschrijven in het register voor aanwezigheid en plaatsnemen op de aangewezen plaatsen blijven onverminderd van kracht.
 
Dit betekent dat parochianen niet meer hoeven te reserveren, maar dat de regel geldt wie het eerst komt eerst maalt en dat de deur dichtgaat als het maximum aantal parochianen in de kerk aanwezig is.
 
Gezien de geregistreerde aantallen van de afgelopen erediensten zal het geen probleem zijn, om deze procedure te volgen.
_______________________________________________________
 
EERSTE DAG VOOR GROOTOUDERS
 
In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-Jozef en de familie, heeft paus Franciscus ook aan opa's en oma's gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebedsdag voor in het leven geroepen. Voortaan is de vierde zondag van juli 'Werelddag van grootouders en ouderen'. Dit eerste jaar is dat op zondag 25 juli. Die datum is niet willekeurig gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de feestdag van Joachim en Anna, de grootouders van Jezus.
 
_______________________________________________________
 
HEILIG JAAR JACOBUS DUURT LANGER
 
Telkens wanneer de feestdag van Sint-Jacobus (25 juli) op een zondag valt, wordt er in Santiago de Compostela in Noord-Spanje een heilig jaar voor hem gehouden. Zo’n heilig jaar trekt veel extra pelgrims naar het graf van Jacobus. Ook in andere plekken in de wereld die met de Jacobusverering verbonden zijn, worden dan extra activiteiten georganiseerd.
 
_______________________________________________________
 
OVERLIJDEN:
 
Op 26 mei 2021 is op 66-jarige leeftijd overleden:
 
Corrie Vluggen-Krings,
Rijksweg 72, 6286 AH  Nijswiller.
 
De plechtige uitvaartdienst vond plaats  op maandag 31 mei j.l. in besloten kring,  gevolgd door de crematie.
 
Wij wensen haar familieleden heel veel sterkte toe.
 
"Moge de Heer het licht van Zijn gelaat over haar doen schijnen en haar genadig zijn"
_______________________________________________________
 
DIE VAN DAARACHTER….. ZIJN OOK MAAR MENSEN
 
We zijn in Limburg heel trots op onze hechte gemeenschappen. En terecht. In dorpen kennen mensen elkaar nog. Ook de steden zijn opgedeeld in wijken, waardoor het leven overzichtelijk blijft. Dat is mooi, maar heeft ook een nadeel. ‘We’ denken al heel gauw dat ‘ze’ uit het andere dorp of de andere wijk anders zijn. Dat is natuurlijk niet zo. We zijn allemaal mensen en allemaal kinderen van dezelfde God.
 
_______________________________________________________
 
OPBRENGST WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS
 
Gedurende de hele meimaand kon u uw betrokkenheid met onze missionarissen en missionair werkers laten blijken door uw bijdrage te deponeren in de collectebus die voor dat doel in onze kerk was geplaatst.
De opbrengst bedroeg  € 43,10. Alle gevers van harte bedankt.
 
_______________________________________________________
 
'RUIMTE' OM minstens voor even TE ZIJN de mens DIE MEN IS.
 
De kerkgebouwen in onze dorpen zijn veelal overdag gesloten of maar beperkt toegankelijk. Dat heeft zijn redenen. De kerken hebben hun kostbaarheden. Er is geen permanent toezicht. Zouden er camera's hangen dan nog is er snel iets gestolen door mensen die zich onherkenbaar hebben vermomd. Parochianen zorgen goed voor hun kerkgebouwen. Ze  worden door vrijwilligers goed onderhouden. Van bezoekers moet men maar veronderstellen dat ze er oog voor hebben en zich ernaar gedragen.
 
_______________________________________________________
 
PAROCHIESECRETARIAAT TIJDELIJK ALLEEN TELEFONISCH OF PER MAIL BEREIKBAAR
 
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het parochiesecretariaat in Eys voorlopig gesloten voor bezoekers.
Wij zijn wel telefonisch bereikbaar (043-4511243) of per mail (h.agatha.eys@hetnet.nl)
 
_______________________________________________________
 
H. COMMUNIE AAN HUIS
 
Voor hen die daar behoefte aan hebben behoort het eens per maand aan huis brengen van de H. Communie. Dat gebeurt door een door de diocesane bisschop aangewezen "buitengewone bedienaar van de heilige Communie" en daartoe door ons kerkbestuur aangewezen parochiaan. Voor onze parochie is dit de heer Michel Pricken.
 
Wenst u ook gebruik te maken van de mogelijkheid om de H. Communie eens per maand thuis te ontvangen, kunt u zich melden bij dhr. Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, of b.g.g. het parochiekantoor in Eys, tel. 043-4511243.

lees hier het parochieblaadje
voor de maand