Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Opleiding en Vorming

Tarieven

Links

Preventie & AVG

Missie (M.O.V.-groep

MEDEDELING ROOMS-KATHOLIEKE KERK OVER CORONAMAATREGELEN
 
De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni, te schrappen. Het betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van hand tot hand doorgeven van de collecteschaal.
 
____________________________________________________________
 
GESLAAGDEN PROFICIAT
 
Aan de huizen is weer zichtbaar waar geslaagden wonen. Niet alleen de vlag hangt uit, maar ook de boeken(tas) en het schoolshirt. Van harte proficiat, geslaagden en ouders, met de verworven kennis en bekwaamheid. Nu dan eerst maar een ontspannende vakantie en daarna dan maar weer een goede verdere fase met werk of vervolgstudie.
 
Wij wensen jullie alle succes met het verwerven van een plaats in de samenleving en/of het je verder bekwamen voor een baan in de toekomst.
____________________________________________________________________
 
DOOR-DE-WEEKSE-MIS
 
In de vergadering van de parochieraad van dinsdag 7 juni j.l.  is de wens geuit om de mogelijkheid en wenselijkheid te bezien om weer een door-de-weekse-mis te houden.
Nu wordt - na inmiddels al heel wat jaren - op donderdag 14 juli a.s. om 19.00 uur opnieuw de mogelijkheid geboden om weer samen de mis te vieren. Kapelaan Siju zal in deze mis voorgaan.
Noteer daarom deze dag in uw agenda.
____________________________________________________________________
 
BEDEVAART NAAR BANNEUX OP DONDERDAG 25 AUGUSTUS 2022
 
Gelukkig kunnen wij, nu alle beperkingen betreffende corona voorbij zijn, dit jaar weer op bedevaart gaan naar Banneux
Het thema luidt dit jaar: “Kom, Maria roept je!”.
Het dekenaat Gulpen organiseert deze bedevaart op donderdag 25 augustus. 
Het vertrek is om 09.00 uur. De kosten bedragen € 18,-  te voldoen bij aanmelding vóór 20 juli 2022 bij uw contactpersoon. Voor Nijswiller is dit Jo Sijben, tel. 043-4511389.
 
___________________________________________________________
 
KAPELAAN SIJU DROEG ZIJN EERSTE H. MIS IN NIJSWILLER OP
 
Kapelaan Vins Siju Bysingh werd op 24 april j.l. gewijd in de kathedraal van Kottar in de staat Tamil Nadu, in het zuiden van India. Kapelaan Siju is nu een 'missionaris in omgekeerde richting'. Enkele eeuwen lang immers waren Europese missionarissen naar elders gegaan. En nu komt Siju als een missionaris onder ons en geeft hij in elke geval gevolg aan de oproep van Jezus: 'Gaat en onderwijst alle volkeren en leert hen de aanwijzingen, die Ik u gegeven heb'.
Wij bidden  om Gods Zegen en wensen hem een goede en vruchtbare pastorale werkzaamheid in ons cluster "Morgenster".
 
Klik hier om deze mis te zien.
___________________________________________________________
 
DE PROCESSIE - HET HOE EN WAAROM
 
De processie is een voettocht door (een gedeelte van) de parochie. In de manier waarop we deze voettocht houden herinneren we ons - dat God met ons meetrekt in onze concrete levensomstandigheden, waarin we weliswaar onze eigen verantwoordelijkheid dragen en houden en dat we daarom het Allerheiligste (Brood) op onze tocht met ons meenemen, Jezus, die in Godsnaam van mensen heeft gehouden ten einde toe.
 
_______________________________________________________________
 
WIJZIGING BESTELLEN VAN MISINTENTIES PER 1 MEI 2022.
 
 
Per 1 mei 2022 kunt u misintenties opgeven bij het secretariaat van "Cluster Morgenster".
Het secretariaat is gevestigd in de pastorie van de H. Agatha Parochie, Wezelderweg 14, 6287AM  Eys.
Telefoon 043 - 451 12 43.
Het secretariaat is op maandag geopend van: 09:00 - 12:00 uur en op donderdag van 14:00 - 16:00 uur.
___________________________________________________________
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
 
Op Eerste Pinksterdag, zondag 5 juni j.l.deden de kinderen van basisschool "Witheim" om 09.30 uur in de kerk van Mechelen hun Eerste Heilige Communie.
In Nijswiller waren dit: Lisa van Houtem, Elin Verstraelen, Sjuul Mertens, Finn Sporken en Zoë van Dalen.
Voorts deden Robin Kruse in Simpelveld, Giovanni Wenders in Gulpen en de broertjes Bing en Sam Wetzels in Bocholz hun Eerste Heilie Communie.
 
Alle communiekantjes en hun families van harte gefeliciteerd.
_______________________________________________________
 
OPBRENGST PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS
 
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers al meer dan 50 jaar in hun persoonlijke welzij, en biedt financiële ruggesteun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug blijven geven.
De opbrengst van collectebus die voor dat doel achter in de kerk was geplaatst, bedraagt  € 29,45. Dankzij een anonieme donatie van € 78,18 aan kleingeld kan het totaalbedrag van € 107,63 worden overgemaakt naar de WML. In Nijswiller heeft u daarmee uw betrokkenheid laten blijken. Iedereen van harte bedankt!
 
Nadere informatie en/of donatie via website Week Nederlandse Missionaris
_______________________________________________________
 
VIDEO-LINKS VAN WIJDING, DANKMIS EN EERSTE H. MIS IN NIJSWILLER VAN KAPELAAN SIJU.
 
Op deze link kan de Eerste H. Mis van kapelaan Siju in Nijswiller op zaterdag 21 mei 2022 worden bekeken.
 
Op deze link kan de priesterwijding op 24 april  2022 van kapelaan Siju nog worden bekeken.
 
Op deze link kan de dankmis (op 25-04-2022)  van kapelaan Siju nog worden bekeken.
_______________________________________________________
 
H. COMMUNIE AAN HUIS
 
Voor hen die daar behoefte aan hebben behoort het eens per maand aan huis brengen van de H. Communie. Dat gebeurt door een door de diocesane bisschop aangewezen "buitengewone bedienaar van de heilige Communie" en daartoe door ons kerkbestuur aangewezen parochiaan. Voor onze parochie is dit de heer Michel Pricken.
 
Wenst u ook gebruik te maken van de mogelijkheid om de H. Communie eens per maand thuis te ontvangen, kunt u zich melden bij dhr. Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373, of b.g.g. het parochiekantoor in Eys, tel. 043-4511243.
lees of download het parochieblaadje
voor de maand juni 2022
 
 
lees of download hier de recente uitgave van
de "Nieuwsbrief Parochie Cluster Gulpen".
Om de band met de parochianen te verstevigen
heeft de pastoor voor alle parochianen van het cluster Gulpen
ook een digitale nieuwsbrief geďntroduceerd
met daarin steeds het laatste nieuws uit
de verschillende parochies.
Wie daarin geďnteresseerd is,
hoeft slechts een mailtje te sturen naar