Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Missie (M.O.V.-groep

Tarieven

Links

Preventie & AVG

Klik op de link van het onderwerp van uw keuze en de website wordt  geopend.
 
Onze gemeente Gulpen-Wittem heeft in het kader van Open Monumentendag 2016 een boekwerk uitgegeven met als titel "Nijswiller - iconisch normaal of toch bijzonder?"
Klik hier om het hoofdstuk waarin de geschiedenis onze St. Dionysiuskerk uitgebreid wordt beschreven te bekijken.
 
Het (nieuwe) internetadres van de Sint Agathaparochie te Eys:
 
Website van de St.Cunibertusparochie te Wahlwiller
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie H. Dionysius te Nijswiller. De gegevens van onze parochie zijn voor geÔnteresseerden via de link hieronder beschikbaar. (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen)
 
De Bijbel digitaal. Met  snelle zoekfunctie.
 
Het Katholiek Nieuwsblad wil de verbindende schakel zijn tussen de katholieken in het Nederlands taalgebied en het nieuws uit de wereldkerk. Ook bericht Katholiek Nieuwsblad vanuit katholiek perspectief over het andere nieuws in de wereld.
 
Katholiek.nl is een landelijke rooms-katholieke nieuwswebsite in het Nederlandse taalgebied. Katholiek.nl is een uitgave van Berne Media, uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk-Dinther. Katholiek.nl is een vrijwilligersinitiatief dat op een professionele manier geloof op het internet presenteert.
 
Informatie over het Bisdom en haar geschiedenis en over aspecten waar het bisdom een mening over heeft.
 
OfficiŽle website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
 
Het Missieburo Roermond verleent hulp en steun in de meest ruime zin van het woord bij de verkondiging van het geloof in missielanden waar ook ter wereld. Bovendien geeft de stichting daadwerkelijke steun aan missionarissen en eigenlandse krachten, hetzij op geestelijk, hetzij op materieel of financieel terrein.
 
Informatie over Nederlandse bedevaartorganisaties:
Huis voor  de pelgrim is de nieuwe naam voor het kantoor van de Organisatie Limburgse Bedevaarten.