Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Opleiding en Vorming

Tarieven

Links

Preventie & AVG

Missie (M.O.V.-groep

Algemeen
Voor priesterhulp kunt u terecht bij:
 
Pastoor Drs. A. Reijnen C.S.s.R.
Pastorie Wezelderweg 14, 6287 AM Eys.
tel.: 043-4511243
Emailadres: t.reijnen@redemptoristen.nl
 
Pastor Drs. A. Franssen
Tel: 043-8515602
Emailadres: agmfranssen@ziggo.nl
 
Samenstelling van het kerkbestuur van de St. Dionysiusparochie Nyswiller:
 
Dhr. B. Gootjes - Voorzitter - tel. 043-4511586
Dhr. R. Kanters - secretaris -tel. 06-44444613
Dhr. J. Boumans - penningmeester - tel. 043-4511993
Dhr. M. Pricken - pachtaangelegenheden en bedienaar van de H. Communie - tel. 043-4512373
Mevr. L. Jongkamp-Vitor - missie (M.O.V.), parochieblad en homepage - tel. 043-4512382
Dhr. J. Sijben - erebestuurslid en beheer kerkhoven - tel. 043-4511389
Mevr. I. Braun-Berends - bestuurslid - tel. 043-4512350
 
Lectoren en lithurgisch beraad:
 
Dhr. M. Pricken
Dhr. L. Klerks
Mevr. I. Braun-Berends
Dhr. A. Delnoije
 
Organist: Ton Notermans
 
Bankrelatie:
 
De parochie St. Dionysius te Nijswiller heeft bankrekening (IBAN)
NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius Nijswiller.
 
Kamer van Koophandel:
 
De Parochie H. Dionysius is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74924265.
________________________________________________________________________________
 
In de rubriek "mededelingen" vindt u onder andere het laatste nieuws over uw parochie, bijdragen van uw voorgangers, artikelen ter bezinning alsmede een link naar het nieuwste parochieblaadje.
________________________________________________________________________________
 
Het parochiekantoor is het centrum voor de parochiŽle activiteiten, voor secretariaatswerkzaamheden, vergaderingen, persoonlijke gesprekken e.d.. Echter alleen de parochie in Eys beschikt over een kantoor. Gezien het samenwerkingsverband, kunnen de andere parochies dit kantoor eveneens gebruiken.
Het kantoor in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en is gevestigd op het adres Wezelderweg 14 te 6287AM Eys en telefonisch bereikbaar onder nummer 043-4511243. Buiten kantooruren wordt de telefoon doorgeschakeld.
Het E-mailadres van de pastorie:  h.agatha.eys@hetnet.nl
 
Communie aan huis:
Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan onze buitengewoon bedienaar van de H. Communie, de heer Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiesecretariaat in Eys, tel. 043-4511243.
 
Misintenties kunt u opgeven:
- bij familie Klerks, Ireneweg 24,  tel. 043-4512206,
- bij de kerkmeester in de sacristie na de H.Mis,
- in een enveloppe onder vermelding van naam en adres in het offerblok achter in de kerk,
- via E-mail naar: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.
 
Mededelingen voor het parochieblad en/of website (geboortekaartjes etc.) kunnen worden ingeleverd:
- in de sacristie bij de kerkmeester,
- bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (tel. 043-4512382),
- via E-mail naar: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl