Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Missie (M.O.V.-groep

Tarieven

Links

Preventie & AVG

Algemeen
 
Voor priesterhulp kunt u terecht bij:
 
Kapelaan Siju Vins
Pastorie Wezelderweg 14, 6287 AM Eys.
tel.: 043-4511243 of 06-18242777
Emailadres: vsb.vins@gmail.com
 
Emeritus-Pastor Drs. A. Reijnen C.S.s.R.
Klooster Wittem, Wittemer Allee 34, 6286 AB Wittem.
tel.: 06 3017 6755.
Emailadres: t.reijnen@redemptoristen.nl
 
Pastor Drs. A. Franssen
Tel: 043-8515602
Emailadres: agmfranssen@ziggo.nl
 
 
Samenstelling van de parochieraad van de St. Dionysiusparochie Nyswiller:
 
Dhr. B. Gootjes - Voorzitter - tel. 06-21491385
Dhr. R. Kanters - secretaris -tel. 06-44444613
Dhr. J. Boumans - penningmeester - 06-54678011
Dhr. M. Pricken - pachtaangelegenheden en bedienaar van de H. Communie - tel. 043-4512373
Mevr. L. Jongkamp-Vitor - missie (M.O.V.), parochieblad en homepage - tel. 043-4512382
Dhr. J. Sijben - erebestuurslid en beheer kerkhoven - 06-23483825
Mevr. I. Braun-Berends - bestuurslid - tel. 043-4512350
 
Lectoren en lithurgisch beraad:
 
Dhr. M. Pricken
Dhr. B. Gootjes
 
Organist: Ton Notermans
 
Bankrelatie:
 
De parochie St. Dionysius te Nijswiller heeft bankrekening (IBAN)
NL18 RABO 0132 2925 99 t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius Nijswiller.
 
Kamer van Koophandel:
 
De Parochie H. Dionysius is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74924265.
________________________________________________________________________________
 
In de rubriek "mededelingen" vindt u onder andere het laatste nieuws over uw parochie, bijdragen van uw voorgangers, artikelen ter bezinning alsmede een link naar het nieuwste parochieblaadje.
________________________________________________________________________________
 
Het parochiekantoor is het centrum voor de parochiŽle activiteiten, voor secretariaatswerkzaamheden, vergaderingen, persoonlijke gesprekken e.d.. Echter alleen de parochie in Eys beschikt over een kantoor. Gezien het samenwerkingsverband, kunnen de andere parochies dit kantoor eveneens gebruiken.
Het kantoor in Eys is geopend op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en is gevestigd op het adres Wezelderweg 14 te 6287AM Eys en telefonisch bereikbaar onder nummer 043-4511243. Buiten kantooruren wordt de telefoon doorgeschakeld.
Het E-mailadres van de pastorie:  h.agatha.eys@hetnet.nl
 
Misintenties kunt u opgeven:
Bij het secretariaat van het parochiekantoor te Eys op bovenstaand adres, E-mailadres en telefoonnummer.
Misintenties graag drie weken van te voren opgeven in verband met vermelding in de weekbladen.
 
Communie aan huis:
Parochianen die de behoefte hebben om een keer per maand de communie aan huis te ontvangen kunnen dit kenbaar maken aan onze buitengewoon bedienaar van de H. Communie, de heer Michel Pricken, Vossenstraat 9, Nijswiller, tel. 043-4512373 of b.g.g. het parochiesecretariaat in Eys, tel. 043-4511243.
 
Mededelingen voor het parochieblad en/of website (geboortekaartjes etc.) kunnen worden ingeleverd:
- in de sacristie bij de kerkmeester,
- bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller (tel. 043-4512382),