Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Opleiding en Vorming

Tarieven

Links

Preventie & AVG

Missie (M.O.V.-groep

AGENDA VOOR JUNI EN JULI
(Onder voorbehoud !!)
 
 
Zondag 5 juni 2022 09.30 uur - Hoogfeest van Pinksteren.
Lezing uit Handelingen 2, 1-11 en Johannes 20, 19-23.
Intenties:
Voor Piet Weijenberg.
 
Maandag 6 juni 2022 - 2de  Pinksterdag - Heilige Maria, Moeder van de Kerk.
Géén mis
 
Zaterdag 11 juni 2022 19.00 uur - Zondag na Pinksteren - Heilige Drie-eenheid.
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
Lezing uit Spreuken 8, 22-31 en Johannes 16, 12-15.
Intentie: Voor hen die offerden.
 
Zaterdag 18 juni 19.00 uur - Sacramentsdag (hoogfeest) - Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus).
De Sacramentsprocessie is verplaatst naar 9 oktober 2022.
Deze mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Erik Lemlijn
Lezing uit Genesis 14, 18-20 en Lucas 9, 11b-17.
Intentie: Voor Joep Debije, Wiel Debije en zoon Math.
 
Zaterdag 25 juni 2022 19.00 uur - 13e zondag door het jaar.
Lezing uit 1 Koningen 19, 16b + 19-21 en Lucas 9, 51-62.
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
Intenties: Voor ouders Keulers-Bertram en voor Fien Schoonbrood vanwege verjaardag.
Let op: vanaf donderdag 14 juli a.s. zal er wekelijks op donderdagavond een mis zijn om 19.00 uur.
 
JULI
 
Zaterdag 2 juli 19.00 uur - 14e zondag door het jaar
Voorganger: emeritus- pastoor A. Reijnen.
Lezingen uit Jesaja 66, 10-14c en Lucas 10, 1-12 + 17-20.
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
Intenties:
Voor ouders Hub Hornesch en Bertien Hornesch - Debije (vanwege de kinderen),
Jaardienst voor ouders Frans Waarsenburg en Mientje Waarsenburg - Neissen
Jaardienst voor Jan Noteborn (stichting).
 
Zaterdag 9 juli 19.00 uur - 15de Zondag door het jaar.
Voorganger: Pastor A. Franssen
Lezingen uit Deuteronomium 30, 10-14 en Lucas 10, 25-37.
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
 
Donderdag 14 juli 19.00 uur - door-de-weekse mis.
Voorganger: kapelaan Siju
 
Zaterdag 16 juli 19.00 uur - 16e zondag door het jaar
Voorganger: Kapelaan Siju
Lezingen uit Genesis 18, 1-10a en Lucas 10, 38-42.
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
 
Donderdag 21 juli 19.00 uur - door-de-weekse mis.
Voorganger: kapelaan Siju
 
Zaterdag 23 juli 19.00 uur - 17e zondag door het jaar
Voorganger: emeritus- pastoor A. Reijnen
Lezingen uit Genesis 18, 20-32 en Lucas 11, 1-13.
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
 
Donderdag 28 juli 19.00 uur - door-de-weekse mis.
Voorganger: kapelaan Siju
 
Zaterdag 30 juli 19.00 uur - 18e zondag door het jaar
Voorganger: nog op te geven
Lezingen uit Prediker 1, 2 + 2, 21-23 en Lucas 12, 13-21.
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.

OPGEVEN MISINTENTIES
 
Misintenties drie weken van tevoren opgeven aan het parochiekantoor van "cluster Morgenster", Wezelderweg 14, 6287 AM  Eys. Telefoon 043-4511243 of mail h.agatha.eys@hetnet.nl. Parochiekantoor is bereikbaar op maandag van 09.00-12.00 uur en op donderdag van 14.00-16.00 uur.
 
DE LEZINGEN
 
De lezingen (1ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis worden opgezocht in de Bijbel. Dit om een duidelijker beeld te krijgen van de lezingen die als een rode draad door de Eucharistievieringen heen lopen.
Klik hier voor de digitale Bijbel.
 
Klik hier voor de lithurgische planning voor het jaar 2022.
 
KERKDIENSTEN
 
De Kerkdiensten zijn - met uitzondering van de Hoogfeesten - op zaterdagavond om 19.00 uur.