Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Tarieven

Links

Preventie & AVG

Missie (M.O.V.-groep

AGENDA VOOR JANUARI, FEBRUARI EN MAART
 
JANUARI 2023
 
Zaterdag 07 januari 19.00 uur - Openbaring des Heren (hoogfeest)
Lezingen uit: Jes. 60,1-6 en Mt. 2,1-12
Voorganger Kapelaan Siju
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
Intenties: Voor hen die offerden
 
Zaterdag 14 januari 19.00 uur - 2e zondag door het jaar
Lezingen uit: Jes. 49,3.5-6 en Joh. 1,29-34
Voorganger: Kapelaan Siju
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
Intenties: Voor Maria Franssen - Vaessen en Harry en Emilie Weijenberg - Hautvast.
 
Zaterdag 21 januari 19.00 uur - 3e zondag door het jaar -
Bidweek voor de eenheid.
De mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor o.l.v. Eric Lemlijn
Lezingen uit: Jes. 8,23b - 9,3 en Mt. 4,12-23 of 12-17
Voorganger: Pastor Franssen
Intenties:
Jaardienst voor ouders Hans Pelzer en Bertien Pelzer - Schmeets,
Zeswekendienst voor Gerda Smeets - Kleijnen.
 
Zaterdag 28 januari 19.00 uur - 4e zondag door het jaar
Lezingen uit: Sef. 2,3; 3,12-13 en Mt. 5,1-12a
Voorganger: Kapelaan Siju
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
Intenties:
Voor Mieke Debije - Schoonbrood,
Voor Dries Horbach.
 
 
FEBRUARI
 
Zaterdag 04 februari 19.00 uur - 5e zondag door het jaar - Feest van Marialichtmis
Lezingen uit: Jes. 58,7-10 en Mt. 5,13-16
Voorganger: Emeritus-pastoor Reijnen
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
Intentie:
Jaardienst voor Maria Franssen - Vaessen.
 
 
Zaterdag 11 februari 19.00 uur - 6e zondag door het jaar
Lezingen uit: Sir. 15,15-20 en Mt. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.37
Voorganger: Kapelaan Siju
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
 
Zaterdag 18 februari 19.00 uur - 7e zondag door het jaar
Lezingen uit: Lev. 19,1-2.17-18  en Mt. 5,38-48
Voorganger: Emeritus-pastor Reijnen
Deze mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor o.l.v. Eric Lemlijn
 
Woensdag 22 februari 18.00 uur - Aswoensdag (Let op: Gewijzigde aanvangstijd)
Lezingen uit: JoŽl 2,12-18 en Mt. 6,1-6.16-18
Voorganger: Emeritus-pastor T. Reijnen.
 
Zaterdag 25 februari 19.00 uur - 1e zondag van de veertigdagentijd
Lezingen uit: Gen. 2,7-9; 3,1-7 en Mt. 4,1-11
Voorganger: Kapelaan Siju
Deze mis wordt opgeluisterd door organist Ton Notermans.
 
MAART
 
Zaterdag 04 maart 19.00 uur - 2e zondag van de veertigdagentijd
Lezingen uit: Gen. 12,1-4a en Mt. 17,1-9
Voorganger: Pastoor-deken Bronneberg
 
Zaterdag 11 maart 19.00 uur - 3e zondag van de veertigdagentijd
Lezingen uit: Sir. 15,15-20 en Mt. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.37
Deze mis wordt opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor o.l.v. Eric Lemlijn
 
Zaterdag 18 maart 19.00 uur - 4e zondag van de veertigdagentijd -
Zondag Laetare
Lezingen uit: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a en Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38
 
Zaterdag 25 maart 19.00 uur - 5e zondag van de veertigdagentijd
Lezingen uit: Ez. 37,12-14 Ps. en Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-453
________________________________________________________________________
OPGEVEN MISINTENTIES
 
Misintenties drie weken van tevoren opgeven aan het parochiekantoor van "cluster Morgenster", Wezelderweg 14, 6287 AM  Eys. Telefoon 043-4511243 of mail: h.agatha.eys@hetnet.nl. Parochiekantoor is bereikbaar op maandag van 09.00-12.00 uur en op donderdag van 14.00-16.00 uur.
 
DE LEZINGEN
 
De lezingen (1ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis worden opgezocht in de Bijbel. Dit om een duidelijker beeld te krijgen van de lezingen die als een rode draad door de Eucharistievieringen heen lopen.
Klik hier voor de digitale Bijbel.
 
Klik hier voor de lithurgische planning voor het jaar 2023.
 
Wijziging planning:
De geplande St.Cecilia-avond wordt verzet c.q. vervroegd van 25 november naar 18 november a.s.
De H. Mis begint 25 november zoals gebruikelijk om 19.00 uur, maar die van 18 november om 18.00 uur.
Dit i.v.m. de zitting van de C.V. de Baagratte.
 
 
KERKDIENSTEN
 
De Kerkdiensten zijn - met uitzondering van de Hoogfeesten - op zaterdagavond om 19.00 uur.