Welkom

Algemene informatie

Mededelingen

De overwegingen

Agenda

Parochiebladen

Wat en Hoe bij..... !!

Missie (M.O.V.-groep

Tarieven

Links

Preventie & AVG

AGENDA VOOR DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2024
 
Donderdag 4 juli 18.45 uur - Rozenkransgebed, om 19.00 uur gevolgd door de avondmis
Voorganger: Kapelaan Siju
 
Zaterdag 6 juli 19.00 uur - 14e zondag door het jaar
Lezingen uit  EzechiŽl 2,2-5 en Marcus 6,1-6
Deze mis wordt opgeluisterd door ons Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia o.l.v. Erik Lemlijn.
Voorganger: Kapelaan Siju
Intenties:
Zeswekendienst voor mevr. Kleinen - Brouns.
Jaardienst voor Jan Noteborn.
 
Donderdag 11 juli 19.00 uur - Avondmis - Feest. H. Benedictus, abt, patroon van Europa
Voorganger: Emeritus-pastoor T. Reijnen
 
Zaterdag 13 juli 19.00 uur - 15e zondag door het jaar
Lezingen uit Amos 7,12 en Marcus 6,7-13
Voorganger: Emeritus-pastoor T. Reijnen
Intenties:
Jaardienst voor  Hubert Debije, Agnes Debije-Larik en overleden kinderen en Jan Lukassen.
Jaardienst voor Ouders Debije - Larik.
Voor het echtpaar Erkens-Halders en overleden familie leden.
 
Donderdag 18 juli 19.00 uur-  Avondmis
Voorganger: Kapelaan Siju
 
Zaterdag 20 juli 19.00 uur - 16e zondag door het jaar
Lezingen uit  Jeremia 23,1-6 en Marcus 6,30-34
Voorganger: Emeritus-pastoor T. Reijnen
Geen intenties.
 
Zondag 21 juli 14.00 uur - Doop van Joes Leise Lumeij, zoon van Patrick en Sanne
 
Donderdag 25 juli - 19.00 uur - Avondmis - Feest. H. Jakobus, apostel 
Voorganger: Kapelaan Siju
 
Zaterdag 27 juli 19.00 uur - 17e zondag door het jaar
Lezingen uit 2 Koningen 4,42-44 en Johannes 6,1-15
Voorganger: Kapelaan Siju
Intentie voor Jacques Debije, namens zussen, schoonzussen en zwagers.
 
 
AGENDA VOOR DE MAAND AUGUSTUS 2024
 
Zaterdag 3 augustus 19.00 uur - 18e zondag door het jaar
Lezingen uit Exodus 16,2-4.12-15 en Johannes 6,24-35
Voorganger: Emeritus-pastoor T. Reijnen
Geen intenties
 
Zaterdag 10 augustus 19.00 uur - 19e zondag door het jaar
Lezingen uit 1 Koningen 19,4-8 en Johannes 6,41-51
Voorganger: Pastor A. Franssen.
Intenties voor Gerda Hagen - Debije en voor Maria en Joep Debije.
 
Zaterdag 17 augustus 19.00 uur - Viering Maria Tenhemelopneming (hoogfeest)
(Kroetwuschzegening)
Lezingen uit Spreuken 9,1-6 en Johannes 6,51-58
Voorganger: Kapelaan Siju
Intenties:
Jaardienst Anna Pricken, Pastoor Leonard Pricken,
Jaardienst ouders Klerks-Stommen,
Jaardienst ouders Janssen-Lukassen en
Jaardienst Leo Meesters.
 
Zaterdag 24 augustus 19.00 uur - 21e zondag door het jaar
Lezingen uit Jozua 24,1-2a.15-17.18b en  Johannes 6,60-69
Voorganger: Kapelaan Siju
 
Zaterdag 31 augustus 19.00 uur - 22e zondag door het jaar
Lezingen uit Deuteronomium 4,1-2.6-8 en Marcus 7,1-8
 
Donderdag 5 september 18.45 uur - Rozenkransgebed, om 19.00 uur gevolgd door de avondmis
_________________________________________________________________________
OPGEVEN MISINTENTIES
 
Misintenties drie weken van tevoren opgeven aan het parochiekantoor van "cluster Morgenster", Wezelderweg 14, 6287 AM  Eys. Dit in verband met publikatie in de weekbladen. Telefoon 043-4511243 of mail: h.agatha.eys@hetnet.nl. Parochiekantoor is bereikbaar op maandag van 09.00-12.00 uur en op donderdag van 14.00-16.00 uur.
 
DE LEZINGEN
 
De lezingen (1ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis worden opgezocht in de Bijbel. Dit om een duidelijker beeld te krijgen van de lezingen die als een rode draad door de Eucharistievieringen heen lopen.
Klik hier voor de digitale Bijbel.
 
 
HEILIGENKALENDER
 
Welke heilige vieren we vandaag? Het uitgebreide antwoord vindt u op de website van Pater Dries van den Akker s.j., te bezoeken op deze link.
 
 
KERKDIENSTEN
 
De Kerkdiensten zijn over het algemeen op zaterdagavond om 19.00 uur.
Raadpleeg hier de lithurgische planning voor 2024.